Pexels Max Vakhtbovych 7031581

BG Grundmursmatta

En effektiv och professionell fuktspärr för källare och golv

Grundmursmattor har använts för fuktspärr i hela Europa under många år. Grundmursmattor används främst för lösningar för fuktspärr av källarväggar, som fuktspärr under flytande gol​​​​​​​v och som grund för grästorvtak.

Fakta om grundmursmattor

Grundmursmattan är en 0,5 mm fuktspärr som är framställd av polyeten (HDPE).

Grundmursmattor har små knoppar, som skapar en luftspalt mellan matta och vägg när den monteras mot grundmuren. Det betyder att källarväggen kan andas, det vill säga frigöra fukt genom grundmurens yttersida (temperaturen måste vara minst 5°C lägre i marken i förhållande till väggen).   

Grundmursmattor ska alltid monteras med knopparna mot grundmuren. På så sätt rinner fukten antingen ner på källarväggens utsida eller grundväggen för att så småningom hamna i omkretsavloppet.

Flera knoppstorlekar och möjlighet för en påmonterad geotextil

BG grundmursmatta levereras i olika versioner med knopphöjder på 8-20 mm och i kombination med en påmonterad geotextil.

BG Grundmursmatta - fuktspärr för källare och golv

Användningsområde för BG-grundmursmatta

Grundmursmatta på golv

Med rätt tillbehör är grundmursmattan en effektivt fuktspärr av golv. Fuktspärren blockerar effektivt fukt från den underliggande betongen. Mattan monteras med knopparna mot betongen så att det bildas en luftspalt som kan ventilera bort fukt och dålig lukt från golvet.

Innergolv lagda på BG-grundmursmatta uppnår en god stegljudsdämpning. Denna ljuddämpning kan ytterligare förbättras genom att lägga en ljuddämpande duk (geotextil) över eller under grundmursmattan. Golvet blir samtidigt mer elastiskt och därmed mjukare och behagligare att gå på.

Grundmursmattan på källargrundmurar/ytterväggskonstruktioner

Grundväggar ska användas som kapillärbrytande (fuktspärrande) membran på utsidan av källarväggen. Plattan används i kombination dränering av källargrundmurar och byggkonstruktioner under mark för att skydda mot fuktgenomträngning och för att säkerställa att all fukt i källaren kan komma ut. Grundmursmattan kan med fördel användas i anslutning till uppvärmda källarrum, men utsidan ska alltid isoleras med en icke fuktabsorberande isolering.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag