Innodrain1182x688px

Vägbäddar från Innodrain förskönar gatubilden

Våra vägbäddar underlättar dagvattenhanteringen​​​​​​​

Vid gator och vägar är det vanligt att vi ser fina planteringar med blommor, växter och gräs. Förutom att ge ett trevligt intryck är flera av dessa planteringar utformade som vägbäddar för att hantera den ökade mängden regnvatten, som bildas till följd av klimatförändringarna. Låt växterna dra nytta av det filtrerade dagvattnet och få mer grönska bland asfalt och betong. Dessutom kan vägbäddarna användas för att förbättra trafiksäkerheten. 

Innodrain vägbäddar bygger på ett prefabricerat koncept för hantering av dagvatten i städer med trafikerade vägar. Vägbädden absorberar, renar och fördrjer dagvattnet innan det slutlilgen avleds via ett dräneringssystem.

Innodrain är en vägbädd som erbjuder en komplett lösning som därmed också spar plats. Väggbädden är utformad med prefabricerade betongkanter och pimpstensbaserat material.

Vägbäddar med betongkanter i olika storlekar med valfri planteringsyta

Kantramarna finns att beställa med bredden 1200 mm till 2300 mm med räta eller runda kanter. Det ger en stor flexibilitet när det kommer till design och möjligheter. Likadant kan inloppet för dagvatten placeras på sidan eller ändarna. Innodrain-lösningen kan levereras med en våtgjuten eller sandblästrad platta.

Kombinera vägbädden med ett specialutformat dräneringsmaterial med hög vattenretention

Vi använder vårt pimpstensbaserade dräneringsmaterial RodVext. Det är en väl sammansatt komposition av bland annat organiskt material. Materialet säkerställer att permeabilitet och dräneringskapacitet är maximal.

Tack vare det unika dräneringsmaterialet absorberas en stor mängd vatten som kommer växterna till godo. Innodrains prefabricerade vägbäddar är ytterst lämpliga för att användas tillsammans med andra system för hantering av regnvatten som till exempel K-MAG kapillärmagasin.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag