Runde Betontanke Byggros 900X900px

Regn- och spillvattentankar i betong

Spillvattentankar tar hand om regnvattnet i städerna

Eftersom mängden regnvatten förväntas öka i framtiden är våra dagvattentankar i cement perfekta eftersom de magasinerar och fördröjer stora mängder regnvatten. De kan också anpassas efter förutsättningarna i området, som till exempel aktuella grundvattennivåer.

Vi erbjuder bassängelement som är framtagna av den tyska tillverkaren Mall Umweltsysteme, som producerar betongprodukter av mycket hög kvalitet. De prefabricerade betongelementen är utformade i sektioner av stöpt, armerad betong enligt DIN 428. Elementen är armerade med maskinsvetsade armeringsnät som ger en svåröverträffad hållbarhet.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag