I MAG 3 900X900px

I-MAG - Infiltrationsmagasin

Prefabricerade infiltrationsmagasin för effektiv infiltration av dagvatten

Magasin är en känd metod för infiltration av dagvatten i områden utan avlopp eller där det endast finns spillvattenhantering. Idag används de också för lokal avledning av regnvatten (LAR), för att minska belastningen på avloppssystemen i samband med den ökade nederbörden. Det kommer också att skydda vårt grundvatten.

Infiltrationsmagasinet i I-MAG serien är ett klassiskt fördröjningsmagasin för effektiv och kontrollerad infiltration av regnvatten. Fördröjningsmagasinen är  förinsvepta med en skyddande permeabel fiberduk - en helt unik lösning!

Montering och inpackning av magasinet sker under kontrollerade förhållanden i vår monteringshall. Efter montering levereras hela magasinet direkt till installationsplatsen, redo att installeras och tas i bruk omedelbart.

Magasinen levereras enligt kundspecifika dimensioner, och magasinet är förmonterat med inlopps- och utloppsanslutningar samt ventiler med projektspecifika dimensioner efter kundens önskemål.

Fördelar med ett I-MAG infiltrationsmagasin

 • Kort installationstid, vilket totalt sett förkortar konstruktionstiden
 • En ekonomiskt attraktiv lösning
 • Produktion i Danmark ger stor flexibilitet
 • Möjlighet till kundspecifika dimensioner
 • Levereras med förinstallerade inlopps- och utlopps-uttag samt ventilering med mått efter kundens önskemål
 • Inbyggda spolkanaler i magasinet samt möjlighet till integrerad kameraåtkomst
 • Kan användas för tungt belastade områden

Användningsområden

 • Infiltrationsmagasin
 • Magasinet kan ingå som en del av en större LAR-lösning​​​​​​​
 • Modulsystem som byggs i intervaller av:

  • Höjd: 0,66 m, 1,0 m, 1,32 m, 1,66 m och 1,98 m
  • Bredd: 0,9 m, 1,7 m, 2,5 m och 3,3 m
  • Längd: från 0,9 m till 12,9 m
  • Volym: max 60 m3 per enhet

  Vatten/nettovolym: Ca. 96% av den yttre dimensionen
  Belastning: Tål tung trafik enl. tyska SLW 60-normen vid 80 cm marktäckning
  Inspektionschakt: Centerplacerade i dimension  40 x 40 cm: antal efter önskemål
  Skyddsduk: DuPont Typar SF40
  In- och utloppsuttag:  Premonterade enl. önskemål < Ø500
  Rengöringsåtkomst: Möjlighet till tvärinspektion samt kameraåtkomst
  Serie- och  parallellanslutning: Ja
  Hållbarhet - 50 år

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag