C MAG 1182X688px

C-MAG - Kombimagasin

Infiltrations- och uppsamlingsmagasin för takvatten och ytvatten

Flera kommuner erbjuder markägarna återbetalning av anslutningsavgifter om de etablerar fördröjningsmagasin för infiltration av takvatten och ytvatten i befintliga byggnader. För detta ändamål har vi utvecklat ett nytt prefabricerat LAR-magasin som vi kallar C-MAG.

C-MAG kombimagasinet är ett traditionellt infiltrationsmagasin som kan lagra en del av regnvattnet för att sedan användas till biltvätt och trädgårdsbevattning. Magasinen är insvepta i en permeabel skyddande fiberduk på alla sidor, medan botten är inpackad i ett kraftigt HDPE membran som gör det möjligt att lagra dagvatten för framtida bruk.

Magasinen tillverkas under kontrollerade förhållanden i våra fabrikshallar och sedan levereras de till byggplatsen där de kan installeras och genast tas i bruk.

Magasinen kan måttanpassas för både privata trädgårdar och stora magasin som kan ta emot vatten från flera byggnader. C-Mag-magasinet levereras med förinstallerade in- och utlopp efter behov.

Fördelar med ett C-MAG prefabricerat kombimagasin

 • Kombinerar infiltration och lagring i ett magasin
 • En ekonomiskt fördelaktig lösning
 • Produktion i Danmark ger stor flexibilitet
 • Kan måttbeställas
 • Levereras med inbyggda spolkanaler i magasin samt möjlighet till kamerainspektion
 • Kan användas för områden med tung trafik

Användningsområden för C-MAG dagvattenmagasin

 • Uppsamlingsmagasin
 • Underjordiska regnvattenmagasin

 • Infiltrationsanläggning för lokal dagvattenhantering

 • Modulsystem som erbjuds med följande dimensioner:

  • Höjd: 0,66 m, 1,0 m, 1,32 m, 1,66 m och 1,98 m
  • Bredd:  0,9 m, 1,7 m, 2,5 m och 3,3 m
  • Längd:  från 0,9 m till 12,9 m

  Vatten- / nettovolym:  Ca. 96% av yttre dimensionen
  Belastning:  Tål tung trafik enl. tyska SLW 60-normen vid 80 cm marktäckning
  Täthet: Magasinets täthet dokumenteras i täthetsrapporten
  Inspektionschakt: Centerplacerade inspektionschakt i dimension 40 x 40 cm
  Skyddsduk: BG-Tex 300
  Vattentätt membran: HDPE
  Fiberduk: DuPont Typar SF40
  In- och utloppsuttag: Premonterade enl. önskemål < Ø500
  Ventilation: Premonterade enl. önskemål < Ø500
  Rengöringsåtkomst: Möjlighet till tvärinspektion samt kameraåtkomst
  Kan serieanslutas: Ja
  Hållbarhet: 50 år

  Produktbeskrivning C MAG Kombimagasin

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag