Regnbed Furesoe

Professionella helhetslösningar i alla led – från yta till recipient

Dagvattenhantering med vattnets naturliga kretslopp i fokus

För närvarande ligger fokus på att framtidssäkra våra städer mot ständigt ökande nederbörd. De flesta kommuner har redan tagit fram avsiktsförklaringar och metodanvisningar för att hantera den ökade mängden regnvatten. Nya lokala planer ställer krav på synlig, grön och naturlig regnvattenhantering.

Regnvatten är en resurs som så långt som möjligt ska vara en del av vattnets naturliga kretslopp. Med detta som utgångspunkt har vi utvecklat ett stort antal konkreta prefabricerade lösningar som hanterar vattnet på ett naturligt vis. Det bidrar till att skapa nya gröna områden och ökad biologisk mångfald i staden. Dagvattenlösningarna är flexibla och kan utformas och anpassas både arkitektoniskt och funktionellt. Det innebär att de kan implementeras under praktiskt taget alla vägbeläggningar och i alla områden och bebyggelser. Lösningarna kan användas tillsammans eller var för sig; allt efter behov. De kan optimeras för varje enskilt projekt.

Dagvattenlösningarna har utvecklats av experter med många års erfarenhet

Vi erbjuder tillgång till ett flertal experter som har jobbat med dagvattenlösningar i mer än 20 år. Våra dagvattenlösningar har utvecklats i nära samarbete mellan våra partners och vårt interna team av anläggnings- och trädgårdsbrukstekniker. Teamet har specialiserat sig på jordförbättringsmedel, odlingsförhållanden och permeabla beläggningar, LAR och gröna tak. Med oss finns också ingenjörer som har specialiserat sig på geoteknik, avskiljningsteknik och magasinlösningar.

Vi har med andra ord komponenter, lösningar och kunskaper som gör att vi kan sätta ihop och utveckla unika, banbrytande och dokumenterade lösningar. Allt för att skapa maximalt värde i hela kedjan – från yta till recipient.

Viased4 900X900px

Sedimentering

Sedimentering ViaSed

Filtrera och rensa dagvattnet på mekanisk väg

Viased4 900X900px

Sedimentering

Viatub

Effektiv hantering av ytvatten på asfalterade områden

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag