Colbond Vertikaldraen

Vertikaldränering Colbondrain

Vertikaldränering förkortar markens konsolideringstid

Colbonddrain är en prefabricerad och högpresterande vertikaldränering med lång livslängd som är konstruerad för att förkorta konsolideringstiden för mjuka och vatteninnehållande avlagringar i samband med förbelastning.

Colbonddrain är konstruerad med en bredd på ca 100 mm och en tjocklek på cirka 3-5 mm, och Colbonddrain består av en 3-dimensionell dräneringskärna av polyester som omsluts av en non-woven geotextil av polyester.

Den nya Colbonddrain CX1000-50 prefabricerade vertikaldräneringen (PVD) erbjuder en ekonomiskt gynnsam lösning och ger konsolidering på några månader snarare än år. Den betydligt kortare konsolideringstiden ger högre säkerhet i designprocessen och minskar framför allt den totala byggtiden. I slutändan innebär detta minskade kostnader för byggherren.

​Optimal dränering och stabilt underlag med Colbonddrain 

Filteregenskaperna i Colbonddrains dräneringskomponenter är perfekt anpassade för de jordarter som vanligtvis konsolideras. Dräneringens konstruktion säkerställer optimal avvattning av den kringliggande jorden efterhand som sättningarna uppstår.

Dräneringen bildar en kanal för överskottsvatten från den omgivande jorden; vattnet leds till ytan och det ger ett stabilt underlag för konstruktionen.

Den dagliga produktionen varierar från 400 till 10 000 löpmeter/dag beroende på dräneringsmodellen.

300 miljoner löpmeter installerade globalt

Colbonddrains egenskaper är väl dokumenterade och mer än 300 miljoner löpmeter av denna dränering har redan installerats över hela världen.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag