Vector Wallgroen900x900px1

Vector Wall® Grön

En grön lösning som integreras smidigt i landskapet

Vid uppbyggnaden av Vector Wall Grön stödmur placeras det oftast en svart UV-stabiliserad geotextil eller biologisk växtmatta på insidan av frontnätet.

Lutningen på planterade slänter bör normalt inte överstiga 70 °, dock kan plantering i slänter som överstiger 70 ° installeras om växterna planteras vid foten av slänten eller en bevattningsanläggning installeras.

Rätt plantering ger resultatet du vill ha

Planteringen görs direkt in i väggen, men det förutsätter att det byggs in mulljord eller annat jordförbättringsmedel i de yttersta 30 - 50 cm.

Vid plantering av murgröna eller liknande direkt i den färdiga slänten kan en svart UV-stabiliserad geotextil med fördel användas för att bekämpa ogräs. Alternativt kan finmaskiga geotextilier eller nät användas.

Biologiska växtmattor är särskilt lämpade om den färdiga sluttningen skall sprutsås med gräs. Som alternativ kan biologiska växtmattor med inbyggda gräsfrön användas eller färdigt gräs rullas direkt mot frontnätets baksida. Gräsbeklädda sluttningar med en lutning på mer än 70 ° kräver speciella gräsarter.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag