900X900pxvvk Väggabion Tollare Hamn

Vector Wall® Gabion

Dekorativ stödmur med stenfyllning

Vid uppbyggnaden av gabionväggar placeras ett tunt lager av sten på insidan av frontnätet. Detta är anpassat efter stålnätets maskdimension.

Tjockleken på stenlagret bör maximalt vara 20-30 cm. Geotextil används som separation mellan sten och geonät.

Vector Wall gabionmur kan utföras med helt integrerat murkrön som gör muren estetiskt tilltalande.

Gabionväggar konstrueras med nästan 90 graders lutning. Vid foten av sluttningen kan eventuellt murgröna, vinrankor eller liknande planteras.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag