Vector Wall900x900px1

Vector Wall®

Vector Wall stödmurar och bullerskydd passar bra in i landskapet

Vector Wall stödmursystemet har en unik förmåga att integreras i landskapet. Det har på några få år gjort systemet till ett mycket attraktivt och bra alternativ till traditionella betongstödväggar, spontväggar och inte minst traditionellt byggda branta sluttningar och stödmurar i armerad jord.

Vector Wall består av välkända kvalitetsmaterial med lång livslängd

Vector Wall stödmursystemet består av välkända material av bästa kvalitet. Fasaden är vanligtvis ett stålnät, vars främsta funktion är att säkerställa en slät yta på den färdiga väggen. Sekundärt fungerar de främre gallerna som formsättning under installation av jord- eller grusmaterial, samtidigt som den ger skydd mot mekanisk påverkan och vandalism.

Det främre nätet hålls fast med stag som är förankrade i väggen med fasta förankringsblock/-nät. Geotextiler eller biologiska dukar används som ogräs-, tillväxt- eller separationsduk, beroende på strukturen. Total stabilitet säkerställs genom att ge horisontella lager av geon, som korsar de kritiska sprickfigurerna och säkerställer en livslängd på över 100 år.

Byggros utvecklade stödväggen i anslutning till offert till Köpenhamns Mini Metro 1996. Sedan dess, på grund av systemets flexibilitet och attraktiva totala kapacitet, har Vector Wall levererats och installerats i många varianter i större delen av Danmark och Sverige. Med Vector Wall på ritbordet har ny inspiration öppnats för framtida landskapsdesign.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag