Monotecgabionsilentplus

Monotec Gabion Silent Plus

Bullerskyddsgabion med sandkärna

Silent Plus är ett system med flera kammare som består av låssystemet Monotec R. I mittenkammaren av bullerskyddsgabionerna sätts en geotextilsäck in, vilken fylls med sand. Den speciella konstruktionen gör att det akustiska isoleringsskiktet kan implementeras utan luckor. På så sätt uppfyller gabionen de mest krävande kraven på akustisk isolering.

När gabionerna fylls med grova stenar med kornstorlek 63/125 mm får de ljudabsorberande egenskaper. I kombination med sandkärnan resulterar detta i en mycket effektiv ljudabsorbtion. Vid strängare krav kan en yttre kammare fyllas med porös lavasten. På så vis uppnås absorberande egenskaper.

​​​​​​​Monotec Gabion Silent Plus har många fördelar

 • Effektiv ljud- absorption och isolering
 • Montering på plats
 • Attraktiva avskiljare
 • Ytligt fundament

Användningsområden för gabioner

 • Industriella områden
 • Bostadsområden
 • Vägarbete

Standardmått gabioner:

 • 200x100x100cm

 • 100x100x100cm
 • 200x100x50cm
 • 100x100x50cm

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag