Monotec900x900px4

Monotec gabioner

Skapa nya möjligheter för din landskapsplanering

Gabioner är ett bra alternativ till traditionella murlösningar och har många användningsmöjligheter, bland annat som stödmurar och fristående väggar, bullerskydd, fasadbeklädnad, utjämning av ojämnheter i terrängen, rumsindelningar och trädgårdsväggar samt utsmyckning av byggnader.