Monotec900x900px5

Stödmurar och brolandsfästen

Stödmurar och brolandfästen gör anläggningsarbetet till en fröjd

Gabioner är ett bra alternativ till traditionella murlösningar. De har många användningsområden, till exempel som stödmurar och fristående väggar, utjämning av ojämnheter i terrängen, rumsindelningar och trädgårdsväggar samt utsmyckning av byggnader och trädgårdar. Det är ett estetiskt och praktiskt alternativ. Gabionmurar finns även i varianter som används som bullerskärm. Vårt urval av Monotec gabioner är ett system med stödväggar och brolandfästen med en finish i exceptionell klass.

Vector Wall är vår egen specialutvecklade gabionmur som vi utvecklade i samband med en offert till Köpenhamns Mini Metro 1996. Sedan dess har Vector Wall varit en stor succé som har uppförts i många varianter i olika delar av Sverige.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag