Solidblock 900X900px

ANRIN Solid Block 200 Avvattningsrännor

Helgjutna avvattningsrännor för områden med tung trafik

ANRINs Solid Block 200 avvattningsrännor i Polymerbetong är speciella, då rännor och galler är gjutna som en enda enhet. Solid Block avvattningsrännor är speciellt utvecklade för användning i samband med installation av dränering på motorvägar och andra vägar med tung trafik.

Helgjutna avvattningsrännor tål både längsgående och tvärgående trafik utan risk för att gallren lossnar när de belastas av tung trafik.

Flera fördelar med Solid Block avvattningsrännor

  • Extremt starka rännor i polymerbetong
  • Motstår tung trafik i klass D 400 - F 900
  • Ränna och galler i en enhet - sparar monteringstid
  • Trafiksäker - ingen risk för att gallerna lossnar vid belastning
  • Tillbehör i form av åtkomstkanal och tvådelat sandfång

Möjlighet för inspektion och rengöring av avvattningsrännorna

ANRIN Solid Block avvattningsrännor är godkända av det tyska institutet för Byggteknik (Di​​​​​​​Bt) för installation i anläggningar som lagrar, fyller eller hanterar vattenföroreningar.

ANRIN Solid Block 200 sandfång

För var 20:e ränna ska det placeras ett sandfång för att inspektion och rensning av avvattningsrännorna ska vara tillgängligt. De 2-delade sandfången är utrustade med ett gjutjärnsgaller som monteras med RapidLock.

 

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag