Anrin KE 200 1182X688px

ANRIN KE Avvattningsrännor

Avvattningsrännor med kantskydd i rostfritt stål

ANRIN avvattningsrännor med kantskydd i rostfritt stål är en bra avvattningslösning i nybyggnation, gröna anläggningar och offentliga områden, likväl som de problemfritt hanterar dränering i industriområden med tung trafik.

ANRIN KE-100, KE-150 och KE-200 ytvattenrännor levereras båda inbyggda 5 ‰ droppar och utan fall, och kännetecknas av att vara:

  • Utformade med spänningsfria integrerade kantprofiler i galvaniserat eller rostfritt stål
  • Hållbara och motståndskraftiga mot korrosion och nedbrytning
  • Stabila och lätta att arbeta med eftersom de sätts ihop med patenterade UNILINK systemet
  • Flexibla med både T-skarvar och hörnskarvar som ger förbättrad anpassning för individuella behov​​​​​​​

Effektivt låssystem fixerar avvattningsrännorna enkelt och snabbt

Gallerna fixeras på KE-100 avvattningsrännorna med ANRINs patenterade TwistLock låssystem, medan KE-150 och KE-200 rännorna monteras med ANRINs SnapLock-system. Båda låssystemen har en lång rad fördelar:

TwistLock

  • Lätt att använda – Placera -> vrid ett varv = monterad
  • Montering och demontering utan användning av specialverktyg
  • Gallret skramlar och lossnar inte under trafikbelastning


SnapLock

  • Lätt att använda – Placera -> tryck på plats -> = monterad
  • Montering och demontering utan användning av specialverktyg
  • Hög motståndskraft mot tvärsgående krafter

 

Belastningsklass: A 15 – E 600  - beroende på vilken avvattningsränna som monteras på.
Material: Polymerbetong