Anrin KE 200 900X900px 2

ANRIN Avvattningsrännor

ANRIN avvattningsrännor är en serie prefabricerade dräneringselement i plast- eller polymerbetong. Dräneringsrännorna finns i olika typer och dimensioner och med integrerade kantprofiler i både galvaniserat och rostfritt stål. Beroende på vilken typ av dräneringskanal du väljer, kan antingen trappfällningar, vattennivå sjunka eller ett inbyggt avloppsfall på 0,5% fastställas i dräneringsrännan.  

Gallerna fixeras med låssystemen TwistLock, RapidLock eller SnapLock som alla kännetecknas av:

  • En långvarig fixering även vid dynamisk belastning

  • Montering och demontering kräver inte specialverktyg
  • Skramlar inte vid hög trafikbelastning
  • Inga tvärsgående låsdelar i rännan när gallret tas bort

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag