SELF 100 900X900px

Avvattningsrännor för linjeavvattning

Säker och effektiv linjeavvattning

När regnvattenmängderna ökar och skyfallen blir fler efterfrågas ytterligare lösningar kring ytvattenrännor som behöver hantera överflödigt dagvatten. Vattenmassorna ska avledas från gator och trottoarer. Vi erbjuder ett gediget sortiment av prefabricerade avvattningsrännor i både plast och betong från Anrin.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag