HATE Vaevet Geotekstil 1182X688px2

HaTe vävd geotextil

Specialutvecklad fiberduk för täckning av deponier

Fiberduken HaTe säkerställer att vattnet kan rinna kontinuerligt utan att skapa hydrauliskt tryck. Geotextilens speciella egenskaper när det gäller spänning och belastning gör att strukturen förblir intakt även vid kraftig belastning samtidigt som filtreringsegenskaperna bevaras.

HaTe vävd geotextil placeras på förarbetad mark eller på sluttningar som erosionsskydd. Geotextilens specialutvecklade gallervävnad låter nya växtrötter och gräs tränga upp enkelt och obehindrat genom duken.

Vävd geotextil med hög draghållfasthet och vattenflöde

Den vävda HaTe geotextilen består av breda polyesterfibrer som är sammanvävda till en duk. Det ger en stor draghållfasthet i längdled med låg vikt, men också minimal töjning vid brott.

HaTe är utformad för att tillåta ett stort vattenflöde som gör att regnvatten kan sippra genom tyget.

Fördelar med HaTe geotextil

  • Mycket robust
  • Stabil gallerstruktur
  • Goda filtreringsegenskaper
  • Genomtränglig för små växtrötter och gräs

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag