Bioweedstop Ukrudtsdug 1182X688

BioWeedStop ogräs- och erosionsduk

En effektiv fiberduk som bryts ner med 100 % efter 5 år

Ogräsdukar har länge visat sig vara fördelaktigt, både för växterna och för projektets totala kostnad, eftersom växter klarar sig bättre när jorden runt rötterna får växa ordentligt under etableringsfasen samtidigt som fukten i jorden bevaras.

BioWeedStop ogräsduk är tillverkad av 100 % naturliga växtfibrer (PLA) som ingår i naturens kretslopp. BioWeedStop är en del det europeiska LIFE+-programmet till stöd för hållbara produkter.

Till skillnad från traditionella ogräsdukar av kokos eller PE, ska BioWeedStop inte täckas över med bark- eller flis. Den neutrala jordbruna färgen med drag av ljusa växtfibrer är noggrant anpassad för att smälta in i naturen på bästa sätt.

Fördelar

  • Ersätter manuell ogräsrensning och låter växtrötterna breda ut sig i fred
  • Är UV-stabil och behöver därmed inte täckas med flis  
  • Släpper igenom vatten och bevarar fukten i jorden
  • Suger inte upp vatten vilket hindrar ogräsfrön från att etablera sig
  • Konstgödsling är inte nödvändig (som vid övertäckning med bark- eller vedflis)
  • Bryts ner efter 5 år och lämnar inga restprodukter efter nedbrytningen.​​​

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag