Gs Grid 1182X688

Geonät och stabilisering

Stabiliserande jordarmering och förstärkning av trafikerade områden, sluttningar och stödmurar med geonät

Geonätets effektivitet som stabiliserande skikt uppnås i kombination med ett lämpligt grusmaterial. Grusmaterialet kilas fast i geonätets maskor och skapar ett "mekaniskt stabiliserat skikt", vilket hålls på plats av geonätets styrka. Vid användning av geonät i anläggningskonstruktioner ökas belastningsförmågan avsevärt och sparar därmed på grusmaterial, transportkostnader och tid.

Vi erbjuder många olika typer av armering  och stabilisering av jord med geonät

För att möta de många olika behov och krav som finns inom byggbranschen erbjuder vi ett brett utbud av geonät med olika egenskaper och tillämpningsområden som till exempel järnvägsområden, lastområden och arbetsplattformar för kranar och borrutrustning. Alla våra geonäts egenskaper och funktioner har dokumenterats av oberoende och opartiska undersökningar.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag