Incomat 3

Incomat geosyntetisk betongmadrass

Effektivt kust- och erosionsskydd av vägbankar och slänter

Kraftiga stormar och höga vattennivåer är upphov till många problem med erosion av våra kuststräckor, sjöstränder, kanaler eller utlopp. Incomat betongmadrasser förenar flexibilitet och filteregenskaper samt ger effektivt skydd mot naturens krafter.

Incomat betongmadrass består av två geosyntetiska tygskikt som är sammanvävda på ett unikt sätt som gör det möjligt att fylla på med flytande betong i madrassen.

Incomat betongmadrasser kan skapa ett permanent erosionsskydd både ovanför och under vattenlinjen. Lösningen är också lämplig för tätning och erosionsskydd av nedgrävda rörledningar eller kablar samt för att täcka konstruktioner.

Fördelar med Incomat betongmadrasser

 • Stor deformationsförmåga – anpassar sig till underlaget
 • Snabb och tidseffektiv installation 
 • Hög mekanisk styrka
 • Sömlös montering är möjlig med användning av dragkedja
 • Projektspecifika lösningar - anpassade till det enskilda projektet
 • Olika storlekar på madrassen

Så här används Incomat betongmadrasser

 • Kustsäkring
 • Bottensäkring i hamnanläggningar
 • Överflödesskydd vid översvämning
 • Kantskydd vid sjöar och kanaler
 • Tätning av deponier
 • Skydd av rör eller kablar
 • Incomat 3

  Incomat Standard

  Incomat standard är en solid enhetligt profilerad betongmadrass. Betongmadrassen är konstruerad med ett kontinuerligt fast tvärsnitt för effektivt och säkert erosionsskydd samt tät försegling efter påfyllning av betong.

  Incomat Flex

  En profilerad betongmadrass med inbyggda dräneringsfickor för stort hydrauliskt tryck och flexibilitet. Incomat Flex används primärt som erosionssäkring av banker och slänter där det även finns ett behov av dränering.

  Incomat FP

  Incomat FP profilerade betongmadrass med många dräneringsfickor som säkerställer en låg hydraulisk tryckpåverkan. Incomat FP används vanligen för slänter, men också som ett skyddande skikt från grundvatten.

  Incomat Grid

  Betongmadrassen är kanalsydd med filter i geotextil. Denna typ är speciellt lämplig för permanent erosionsskydd av slänter, där man önskar plantera. Efter utläggning kan geotextilen skäras i för att möjliggöra plantering.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag