Fortrac 3D 900X900 Px 1

Fortrac 3D erosionsskydd och friktionssäkring

Effektiva erosionsmattor och geonät till sluttningar

Fortrac 3D erosionsnät är ett effektivt, tredimensionellt erosionsskydd som används i branta grässluttningar. Till skillnad från andra erosionsprodukter används Fortrac 3D även som friktionsnät mellan exempelvis råjord och mulljord. Fortrac 3D-fibernät är tillverkat i polyester och belagt med polymerer som gör det möjligt att uppnå extremt hög draghållfasthet.

Fördelar med Fortrac 3D

  • Fortrac 3D levereras med en draghållfasthet på 20–120 kN/m.
  • Kan användas i sluttningar med upp till 60 graders lutning.
  • Den tredimensionella strukturen låser effektivt fast jorden i nätet.
  • Nätet är flexibelt, lätt böjbart samt enkelt att hantera och tillskära
  • Hög motståndskraft mot UV-strålning och mekanisk påverkan.
  • Fortrac 1

    I många sluttningar förekommer jordskred mellan råjorden och den utlagda mulljorden. Genom att använda Fortrac 3D som erosions- och friktionsnät hindras mulljorden från att rasa även i mycket branta sluttningar. Fortrac 3D kan förhindra yterosion även i mycket långa och branta sluttningar.

    Fortrac 3D erosions- och friktionsnät levereras i rullar om 4,5 x 100 meter som garanterar snabb montering. Nätet rullas ut och säkras med spett (3–4 spett/m²) innan den tredimensionella nätstrukturen fylls med mull och gräsfrön sås.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag