Kokosnet 900X900px 2

Erosionsskydd och ogräskontroll

Professionella helhetslösningar för ogräskontroll och erosionsskydd

I vårt sortiment har vi både kokosnät och permanenta erosionslösningar för branta slänter och kustsäkring. Valet av produkt beror framförallt på en rad lokala förhållanden som:

  • Släntens lutning och längd
  • Är det en befintlig eller nybyggd slänt?
  • Om det finns vattentryck i jorden och/eller avvattning, t.ex. nerför slänten från ett område högst upp på slänten
  • Val av vegetation

Produkter för erosionsskydd är tillverkade både av biologiskt nedbrytbara material och plastbaserade material. I vissa fall är det optimalt med en nedbrytbar lösning som helt försvinner efter att växtligheten har tagit över och i andra fall är det nödvändigt med en permanent lösning. Ofta är en kombinerad ogräs- och erosionslösning den bästa lösningen.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag