Hatelit 1182X688 2

HaTelit asfaltarmering

Asfaltarmering med bitumen non-woven geotextil av polypropen

Användningen av HaTelit-armeringsnät i asfalt är en effektiv metod för att förhindra sprickor i vägbeläggningen.

HaTelit-armeringsnät används främst i asfaltbaserade beläggningar på vägar och landningsbanor. Nätet absorberar horisontella spänningar och förhindrar att sprickor från den gamla beläggningen sprids till den nya.

Utläggning av HaTelit asfaltarmering

Armeringsnät läggs ut med hjälp av en enkel utläggningsanordning, antingen manuellt eller med hjälp av en maskin om det ska läggas ut större mängder armeringsnät.

Förlängd livslängd med HaTelit asfaltarmering

Genom att bygga in HaTelit i övergångszonen mellan nytt och gammalt slitlager kan sprickbildning i asfalten fördröjas, vilket betyder att man ökar beläggningens totala livslängd med upp till 400 %, och i bästa fall kan sprickbildningen stoppas. Renoveringsarbete utförs normalt genom utläggning av armeringsnät över hela ytan. Som minimum armeras 500 mm på varje sida av befintliga sprickor.

Få en rad fördelar med HaTelit armeringsnät 

  • Ger ökad brottstyrka
  • Skapar förhöjd horisontell brottstyrka genom tryckspridning
  • Minskar underhållsintervallen med 3-4 gånger
  • Den armerade beläggningen tål 50 % högre belastning än oarmerad beläggning
  • Förhindrar att det bildas körspår i områden med tät trafik
  • Minskar asfaltskiktet från 8 cm till 4 cm 

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag