Jarnvag

Förstärkta jordbankar med pålning och geonät

Lösningar för mjuk mark som spar tid

Förstärkta pålar vid anläggning av vägar och järnvägar används primärt i projekt där det är viktigt att bli färdig i tid, speciellt när det kommer till förbelastning. Genom att välja en konstruktion som är baserad på en armerad pålkonstruktion undviker du helgjutna pålar. Samtidigt minskar metoden pålhattarnas dimensioner. Denna lösning leder till att du undviker sättningar i vägbanken.

Geonät stärker upp pålarna

Efter nedsänkning av pålarna placerar du ut pålhattarna - alternativt kan de gjutas direkt på plats. Om du använder pålar med förborrade hål med en större diameter kan pålhattarna vara överflödiga. Pålhatten etableras för att skapa ett gott underlag som förstärker geonätet.

Efter att fundamenten placerats ut fördelas sanden ut, så att den täcker ungefär 10 cm upp över dem. Detta görs för att pålhatten och betongen inte ska nötas mekaniskt mot varandra och därmed skada geonäten.

Därefter placerar du ut det första lagret geonät i tvärgående riktning med en överlappning på cirka 50 centimeter. Geonätet bör vara ordentligt förankrat i båda ändarna. Därefter sprider du ut ett lager med sand på ungefär 20 cm. Sedan lägger du ut ett nytt lager geonät i längdriktningen. Slutligen fördelar du ut sandmaterialet tills önskad nivå är nådd.

Byggnation med en armerad pålförstärkning och geonät i Østbirk, Horsens

MT Höjgaard var ute efter en lösning till sitt projekt. Det fanns i realiteten fyra olika möjligheter. Den första lösningen byggde på en förbelastning vilket är ett ekonomiskt fördelaktigt tillvägagångssätt. På grund av tidsmässiga begränsningar var inte denna lösning ett alternativ.

En annan möjlighet var en mer klassisk lösning som gick ut på att byta ut den mjuka marken. Jordmaterialet med högre hållfasthet låg långt ner under ytterrängen. Det gav heller inte mening rent ekonomiskt att byta ut så mycket jord. En tredje möjlighet var att helt enkelt bygga en bro, men även denna lösning ansågs inte vara tillräcklig. Slutligen valde man en fjärde lösning - nämligen att stötta upp med pålar med hjälp av geonät.

Fortrac geonät klarar tuffa påfrestningar

Vi vill gärna nämna ett exempel med 16-18 meter höga pålar som står på hållfast mark och har ett gjutet betongfundament i toppen om 100 x 100 cm. Pålarna har placerats med ett avstånd på 250 cm mellan dem. 8 pålar står tvärs över vägsträckan som är ungefär 100 meter lång. Ovanpå pålhattarna är det först fördelat 20 cm sand och därefter geonät. Geonätets dimensioner bygger på att deformationen uppgår till 3 % vid en draghållfasthet på 130 kN/m.

För att uppfylla detta krav valde man att använda geonätet Fortrac R 600/30-20. Fortrac är ett geonät i polyester med en coating av polymer. Detta material klarar många deformationer även vid kraftig belastning. För att uppnå maximal styrka i båda riktningar är geonätet utplacerat i två vinkelräta lager.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag