Kokosnet 900X900px 3

Erosionsskydd för slänter

Permanenta och temporära lösningar med naturens hjälp

Erosionssikring ved våde skråninger

Hur åstadkommer jag den optimala lösningen?

Den produkt som är bäst lämpad för att lösa dina problem med erosion beror på graden av vattenpåverkan slänten är utsatt för. Du bör överväga faktorer som vattenflöde i närliggande åar och kanaler, våghöjd, släntens lutning, jordart och förväntad livslängd på erosionsskyddet.

Det finns två möjligheter att välja på:

  • Tillfälligt erosionsskydd
  • Permanent erosionsskydd

Tillfälligt erosionsskydd

Med tillfälligt erosionsskydd avses en förstärkning som kan skydda slänten till dess att växtligheten har etablerat sig, samtidigt som förloppet påskyndas.

Du kan använda dig av biologiskt nedbrytbara mattor av nät som är producerade av halm, kokos, jute eller en blandning av dessa. Produkterna har en nedbrytningstid på normalt 1-5 år – beroende på råmaterial och de biologiska förhållandena på platsen.

Biologiskt nedbrytbara produkter används primärt till kortvariga (1-3 år) erosionsförebyggande konstruktioner och lämpar sig speciellt till naturområden med miljön i fokus.

Biologiska erosionsmattor rullas ut på slänten och förankras med spett, normalt 2-5 stycken per m2. Längden på träspetten anpassas till den aktuella jorden och är vanligtvis 15-50 cm. Under vatten kan förankringen göras med stenar på mattan/nätet. Längden på spetten varierar mellan 15-50 cm.

Permanent erosionsskydd

Vid erosionsskydd av slänter vid vatten, på grund av strömmar och vågor, krävs det ofta en permanent lösning. Du behöver förstärka det område som ligger under vatten samt den del som ligger 0,5 - 1 meter över det högsta vattenståndet beroende på hur högt vågorna går.

Beroende på släntens längd kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att använda mer än en typ av produkt och till exempel kombinera den med biologiska produkter i övre delen av slänten.

Erosionsmattor

En av de mest populära lösningarna är de tredimensionella erosionsmattorna som ofta är tillverkade av polyamid (nylon), polyethylen eller polypropylen.  Dessa produkter är inte biologiskt nedbrytbara och påverkas primärt av soljus.

Genom att fylla mattan med 2-6 mm grovkornigt stenmaterial skapar du en tredimensionell armerad struktur som gör det möjligt för träd och buskars rötter för att tränga igenom samtidigt som slänten förstärks.

Om slänten är utsatt för speciella vattenströmmar eller liknande kan du med fördel använda erosionsmattor som redan är fyllda, med exempelvis sten, som du utan problem kan rulla ut under vattnet.

Geoceller

I vissa fall kan du behöva använda geoceller till förstärkning av membranbelagda slänter som till exempel konstgjorda dammar, regnvattenbassänger eller liknande, där det området behövs täckas med jord för att främja växtligheten.

Geocellerna sätts fast med plastclips i en underliggande vävd geotextil eller geonät. Beroende på kanthöjden kan de innehålla 10-20 cm matjord. Geocellerna kan också användas i slänter, under vattnet fyllls de med sten, samt över vattenlinjen fylls de med jord.

 

Gabioner och gabionmadrasser - ett mycket effektivt erosionsskydd under vatten

Om vattenpåverkan är mycket kraftig på den slänt som du önskar att förstärka kan du använda betongmadrasser eller gabioner som som finns i många olika storlekar och sorter.

De fylls med sten eller betong och kan på grund av den sammanhängande strukturen vara en mycket effektiv förstärkning i då du behöver motverka kraftiga vattenströmmar, turbulens eller vågor. Denna lösning hindrar plantor och annan växtlighet att tränga igenom.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag