Incomat 1182X688

Förhindra erosion effektivt

Förhindra erosion med professionella lösningar

Naturen skadas och påverkas av erosion orsakad av vind och vatten. Många erosionsproblem är allt för komplicerade för att kunna repareras med naturens hjälp med plantor, gräs eller liknande.

För erosionsskydd gäller detsamma som i så många andra fall - det är väsentligt bättre och billigare att förebygga skador än att reparera dem.

Vi erbjuder ett komplett lösningspaket, som kan få bukt med de flesta utmaningar när det kommer till eroderande torra och våta slänter, minskad kustlinje och hamnbyggnation. Våra lösningar är effektiva och ekonomiskt fördelaktiga, inte minst i relation till de skador och kostnader som erosion kan medföra.

Individuella lösningar

Vi utarbetar gärna individuella lösningsförslag på just ditt erosionsproblem, i tätt samarbete med dig. Vi erbjuder lösningar för erosionsskydd  för både våta och torra slänter.

Incomat3

Se hur du kan lösa problemet med naturlig erosion här

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag