Tensar Asfaltarmering 2

Konstruktionslösningar​​​​​​​ för vägbyggnation

Vi är ledande leverantörer inom anläggningsteknik med mer än 30 års erfarenhet

Hos Byggros får du tillgång till ett team av professionella rådgivare och konsulter som gärna hjälper till med att utveckla produktspecifika lösningar som passar dina behov. Vi skapar gärna en komplett konstruktionsdesign som passar just ditt projekt. Vårt utbud av innovativa anläggningstekniska produkter bygger på vår erfarenhet av hundratals projekt som är utförda med varierande klimatförhållande och jordarter i Sverige, Danmark och Norge. Vi kan därför ge dig unik vägledning samt utvärdera hur du använder våra produkter och lösningar. På så vis kan du uppnå det bästa och mest ekonomiska slutresultatet.

Vårt team har möjlighet att bistå dig redan i den inledande fasen. Vi kan hjälpa dig med att spara både tid och pengar genom att utveckla passande lösningar. Vi ser till att utvärdera om projektet kan genomföras med hjälp av våra produkter eller system och ger samtidigt vägledning i budgetkostnader. Du kan därmed genomföra ditt projekt lekande lätt.

Lösningar som är snälla mot miljön

Vid de flesta anläggningsprojekt behöver jord avlägsnas och fyllnadsmaterial läggas till. Det kräver extra transporter. När vi utarbetar lösningar för vägkonstruktioner är fokus alltid på att uppgiften ska lösas med hänsyn till miljön. Därför försöker vi använda befintligt och återvunnet fyllnadsmaterial i så stor utsträckning som möjligt. Om man använder fyllnadsmaterial som redan finns på plats för att skapa en jordförstärkning minskar transporterna och så även avgasutsläppen.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag