Bgreen It Sedumbakker 900X900px 5

Vad är fördelarna med ett grönt tak?

Gröna tak förbättrar boendemiljön

Hållbar stadsplanering blir allt viktigare, inte minst för att värna om miljön och skapa trivsamma utomhusmiljöer för invånare i städerna. Gröna tak kan absorbera upp till 50 - 80 % av regnet som faller på taket, vilket reglerar dräneringen av regnvatten och därmed inte överbelastar avloppssystemen. I tätbebyggda stadsområden fungerar gröna tak också som grönskande rekreationsområden som är trevliga inslag för boende i närheten.

Grönskande omgivningar ökar trivseln i bostadsområdet. Ett grönt tak har ett högt estetiskt värde för både boende och grannar. Gröna tak är fördelaktiga för byggnaderna och stadsmiljön eftersom de skyddar takmembranet, isolerar byggnaden bättre mot både kyla och värme och slukar stora delar av stadens buller, damm och luftföroreningar. De förbättrar också både micro- och makroklimatet. Gröna tak bidrar till en lägre energiförbrukning för uppvärmning och avkylning och ger därmed ett lägre CO2-utsläpp.

 

bggreenit

Fördelar med gröna tak

  • Ökar värdet på huset utan att ta mer yta i anspråk
  • Skyddar mot fuktskador
  • Isolerar mot kyla
  • Har bullerdämpande effekt, inne såväl som ute
  • Ger nya möjligheter för flora och fauna
  • Fördröjer 70 % av den årliga nederbörden
  • Utjämnar temperaturskiftningar och bidrar till ökad luftfuktighet
  • Reducerar mängden damm och skadliga partiklar i luften
  • Unyttjar solenergin fullt ut genom fotsyntesen som tar upp CO2 och avger syre

 

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag