Försäljning

Försäljning

Marknadschef

Dag Eriksson

Rådgivning och specialkompetenser inom:

 • Projektledning
 • Stabilisering, överbyggnad
 • Geomembran
 • Stödkonstruktioner
 • Avvattning och dränering

Teknisk konsult

Jonas Määttä

Rådgivning och specialkompetenser inom:

 • Stabilisering, överbyggnader
 • Stödkonstruktioner
 • Erosionskontroll
 • Ytarmering
 • Ogräskontroll

Försäljningschef Gröna lösningar

Torbjörn Bloom

Rådgivning och specialkompetenser inom:​​​​​​​

 • Projektledning
 • Sedum- och gröna tak
 • Gröna väggar
 • Invasiva växter / ogräskontroll
 • Gräsarmering och permeabla beläggningar
 • Dagvattenmagasin

Teknisk konsult

Magnus Hansson

Rådgivning och specialkompetenser inom:

 • Fontäner i offentlig miljö
 • Projektering och dimensionering

 • Teknisk design, speciallösningar och vattenkonst

 • Projektledning

Teknisk konsult

Jonas Hallin

Rådgivning och specialkompetenser inom:

 • Projektledning

 • Fontäner i offentlig miljö

 • Projektering och dimensionering

 • Teknisk design, speciallösningar och vattenkonst

Intern försäljning

Teknisk säljare

Thomas Axelsson

Rådgivning och special kompetenser inom:

 • Projektledning
 • Sedum- och gröna tak
 • Gröna väggar
 • Invasiva växter / ogräskontroll
 • Gräsarmering och permeabla beläggningar
 • Dagvattenmagasin

Logistik- och lageransvarig

Verkställande dir. - VD​​​​​​​

Anders Kjeld

 • Geoarmerade stödmurar
 • Stabilisering och armering av vägar och banker
 • Geomembran – design och utförande
 • Dränering av ytanläggningar