Administration

Administration

Verkställande dir. - VD

Ekonomidirektör - CFO

Ekonomi / bokföring

Ekonomi / bokföring

Heidi Wiedekamm Jørgensen

Marketing Manager

IT-Koordinator