Vector Wall900x900px1

Vector Wall støttemur

Vector Wall® støttemurer og støyvoller - et komplett system

Med en unik evne til å integreres i landskapet har Vector Wall® på få år vist seg som et attraktivt og godt alternativ til tradisjonelle betongstøttemurer, spunsvegger, og ikke minst tradisjonelt oppbygde bratte skråninger og støttemurer i armert jord.Systemet ble utviklet i forbindelse med tilbudsgiving til Københavns Mini Metro i 1996.

På grunn av systemets fleksibilitet og attraktive totaløkonomi, er Vector Wall® blitt oppført i mange varianter over størstedelen av Danmark. Systemet har siden 1996 vært patentregistrert i mange land.Med Vector Wall® på tegnebrettet er det åpnet opp for ny inspirasjon til kommende landskapsdesign.

Produktinformasjon

Vector Wall® består av velkjente materialer. Fasaden er typisk et frontnett av stål, hvor hovedfunksjonen er å sikre en jevn overflate på den ferdige veggen. Utover dette, fungerer frontnettet som forskaling under innbygging av jord eller grusmaterialer, og beskytter det mot mekaniske påvirkninger og hærverk. Frontnettet holdes fast med forankringsstivere,  som forankres inne i veggen til fikserte forankringsblokker/-gitre.Geotekstiler eller biologiske vekstmatter brukes som ugress-, vekst- eller separasjonsduk (avhengig av oppbygging). Totalstabiliteten sikres ved innbygging av vannrette lag av geonett, som skjærer igjennom de kritiske bruddfigurer og sikrer en designlevetid på over 100 år.

  • Vector Wall® systemet er satt sammen av velkjente materialer. Fasaden er typisk et frontnett av stål, hvor den primære funksjonen er å sikre en jevn overflate på den ferdige veggen. Sekundært fungerer frontnettet som
    forskaling under innbygging av jord eller grusmaterialer, samtidig som det yter beskyttelse mot mekaniske påvirkninger og hærverk.

    Frontnettet holdes fast med forankringsstivere, som forankres inne i veggen til de fikserte forankringsblokkene/gitrene. Geotekstiler eller biologiske vekstmatter brukes som ugress-, vekst- eller separasjonsduk, avhengig av
    oppbyggning. Totalstabiliteten sikres ved innbygging av vannrette lag av geonett, som skjærer gjennom de kritiske bruddfigurene, og sikrer en designlevetid på over 100 år.

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.