Filter Draendug

VL filterduker

VL-filterduker er nålefiltede geotekstiler av polypropylen, som er sikret mot råte.

På grunn av geotekstilenes egenskaper, er de velegnede til takbeplantning, samt oppgaver som separasjon, filtrering, beskyttelse og vannopptak.

Fordele:

 • Resistent mot syre og basiske substrater
 • Velegnet til punktbelastninger
 • God vanngjennomtrengelighet
 • Enkel installasjon

Bruk av fiberduker i grønne taksystemer

VL-filterdukene anvendes i oppbyggingen under takvegetasjon, til separasjon mellom lagene og til filtrering, som beskyttelsesduk samt vannabsorbering. Valg og installasjon av filterduk avhenger av hvilken funksjon geotekstilet skal ha i lagoppbyggingen.

 • Takflaten må kontrolleres og rengjøres for gjenstander, som kan forårsake skade på takmembranen, før beskyttelsesduken VLU 300 legges ut. Filterdukene installeres med korrekt overlapp - minst 15 cm. Ved forlengelse av to ruller må overlappet være minst 30 cm. Ved vind eller uavsluttet installasjon, må filterduken straks etter utrulling dekkes til med en beskyttende ballast mot UV-stråler. Duken kan også fuktes med vann, som vil gjøre geotekstilet tungt.

  Geotekstiler rulles ut på drenslaget, for å sikre at smådeler fra plantesubstratet ikke tilstopper drensplatene.

 • VHM-tekstilduken brukes som vannholdende og drenerende lag. Det er en vannholdig dugg, uten termisk behandling.Vekt: ca. 1200 g/m2.

  VLF-tekstilduken fungerer som filterlag, og hindrer utvasking av smådeler fra substratjorden i drenslaget. Duken er ikke termisk behandlet. Vekt: 100-200 g/m2.

  VLU-tekstilduken fungerer som beskyttelsesduk mot mekaniske belastninger, og absorberer vann i begrenset omfang. Dette er en termisk behandlet beskyttelsesduk. Vekt: 300 g/m2.

  • Er VL-filterdukene rotfaste?
   • I utgangspunktet kan alle planter trenge gjennom alle vanngjennomtrengelige geotekstiler. Det er ikke geotekstilets oppgave å beskytte mot rotgjennomtrenging, tvert i mot er gjennomtrengingen hensiktsmessig i forhold til vannforsyningen. For rotfasthet benyttes rotbeskyttelsesmembraner FLW.
  • Skal filterdukene limes sammen med lagene under?
   • Nei, de skal bare rulles ut på laget med nødvendig overlapp på 10 cm.
  • Hvor lenge kan filterduken ligge ubeskyttet for UV-stråler?
   • UV-stabiliserte geotekstiler kan ligge i direkte sollys i opptil fire uker.
  • Hvor høyt skal filterduken føres opp i kantområder?
   • Filterduken skal føres opp i samme høyde som den vanntette membranen, og festes. ​

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.