KSE Inspektionsskakte 1182X688

Hydrotekniske inspeksjonssjakter til grønne tak

Profesjonell inspeksjon og vedlikehold av avløp på grønne tak

Inspeksjonssjakter sikrer en profesjonell plassering, håndtering og rengjøring av takets avløp. Dersom det er nødvendig kan produktene også brukes til installering av vanningsanlegg. Med et 10 cm høyt påbyggingselement, kan produktet tilpasses oppbyggingshøyden. Såvidt mulig skal takavløpet plasseres i avstand fra vegetasjonsområder. Er det nødvendig å plassere takavløpet i beplantede områder, må inspeksjonssjakten installeres, slik at inspeksjoner uhindret kan utføres og planter ikke risikerer å vokse inn i avløpet.

 

  • Velegnede til vanlige nedløpsbrønner  
  • Støt- og UV-bestandig
  • Kan brukes til forskjellige dreneringssystemer, og er også velegnet for tilkobling av drensrør
  • Avdekningsplaten er sklisikker og låsbar
  • Sikrer drenering av overflatevann gjennom en stålsikt
  • Forhindrer solinnstråling i nedløpsbrønnen  
 • Produktene er også velegnede til installering av vanningsanlegg.

  De runde KSR-inspeksjonssjaktene sikrer uhindret drenering, kontroll med avløpet, og enkel rengjøring ved intensive beplantninger med høy lagstyrke. Produktene er også velegnede til installering av vanningsanlegg. Med et 10 cm høyt påbyggingselement, kan produktet tilpasses til substrathøyden. Disse har større dimensjon enn de firkantede inspeksjonssjaktene, og høyden er på minst 30 cm.

  Installasjon av inspeksjonssjakter

  Inspeksjonssjaktene må installeres over nedløpsbrønnene ved murkronen, og foran et evt. nødløp. Sjaktens bakside er åpen. Installeres opp langs forskjellige avslutninger mellom tak og murkrone. Ved flatedrenering settes sjaktene på Diadem drensplater, hvor det ikke er nødvendig med ytterligere fastgjøring. For å holde vegetasjonen på avstand fra inspeksjonssjakten, må en steinkant plasseres rundt sjakten. Filterduken bør ikke legges opp langs sidene, da dette kan føre til en oppsamling av vann i regnfulle perioder.

 • De firkantede KSE-inspeksjonssjaktene sikrer en driftsikker drenering av ekstensive grønne tak, og gir lett adgang til inspeksjon og rengjøring av avløpet. Dekselet til inspeksjonssjakten kan låses. KSE-sjaktene kan fremstilles i forskjellige høyder opp til 30 cm.

  KSE påbyggningselement

  Dette elementet er spesielt egnet til intensive takinstallasjoner på forskjellige nivåer. Installeres oppå hverandre uten verktøy. Klips langs to sider sikrer en nøyaktig og problemfri øking av KSE inspeksjonssjakter.

  Høyde: 10 cm.

 • TGS er en svært stabil sjakt med forsterket PP-kabinett.

  TGS-serien kan brukes til områder med lett eller tung trafikk (belastningsklasse C250), samt offentlige takhager eller områder, hvor det er risiko for hærverk.

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.