Sedum Plugs 900X900

Sedumplugger til grønne tak

Design utseendet til det grønne taket ditt, ved å artssammensette forskjellige sedumarter

Som alternativ til bruken av ferdige sedummatter, kan et grønt tak plantes til med sedumplugger.

Sedumplugger gir deg muligheten for å selv designe det grønne takes utseende ved å artssammensette de forskjellige sedumartene i grupper, etter utseende, blomstring og lokale forhold. Vi tilbyr en lang rekke sedumarter som gir deg rik mulighet for å designe utseendet på ditt grønne tak.  Etter 1-2 sesonger vil plantene typisk ha vokst sammen til et sammenhengende plantedekke.

Du finner en oversikt over våre sedumarter her.

Danskproduserte sedumplugger

Våre sedumplugger dyrkes i drivhus i Danmark. De er dyrket i den samme takhagesubstratet som brukes på taket, dermed vil plantene problemfritt kunne etablere seg på taket. Sedumplugger leveres i brett á 54 stykker, hvilket gjør det lett å håndtere dem på taket. Det settes typisk 12-14 stykker/m².

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.