Diacel Groent Tag 1182X688

BGreen-it DiaCell - sedumtak

Ekstensive grønne tak med helling og skrå takflater

Bruk av DiaDrain-25 sammen med erosjonssikringsprodukter som f.eks. jute-/kokosnett eller bestandige erosjonsmatter, gjør det mulig å beplante takhellinger på opptil 20 grader.

Sedumtaket BGreen-it DiaCell er utviklet til å kunne bygges opp på skrå tak med helling fra 10-45°, hvor det ønskes høy artsvariasjon og stor biodiversitet. BGreen-it DiaCell sedumtak er en robust og stormsikker løsning, som utover å være et flott og frodig grønt tak, gir en svært god forsinkelse av regnvann. Systemet er meget fleksibelt og kan anvendes på de mest utfordrende takhellinger og utforminger.

 • Et grønt sedumtak på skrå flater krever stor omtanke, særlig med hensyn til valg av substrat og vegetasjon. På takflater fra 10-45° er en permanent erosjonssikring med for eksempel geoceller/geonett nødvendig.

  På BGreen-it DiaCell grønne sedumtak med helling fra 30° og oppover, skal det dessuten bygges inn et friksjonsnett. BGreen-it DiaCell er et multilagssystem som inneholder en vannholdende dreneringsduk, geoceller med et spesielt jordsubstrat som sikrer mot erosjon og ras samt en BG Premium sedummatte med innebygget erosjonsnett.

  • En driftssikker og robust grønn takløsning
  • En middels lett oppbygging
  • Enkel montering
  • Erosjonssikret løsning
  • Variert uttrykk med stor biodiversitet
  • God vannretensjon
  • 25 års produktgarant
  • Grogaranti - ved korrekt vedlikehold
  • BGreen-it DiaCell er branntestet til klasse BROOF (t2)
  • 1-2 ganger årlig vedlikehold
 • System tykkelse 80 mm
  Materiale, geoceller LDPE Gjenbrukbar plast
  Vekt, vannmettet ca. 100 kg/m2
  Vannretensjon av årlig nedbør ca. 50 %
  Maks. vannabsorpsjon ca. 30 l/m2
  Branntestet etter BRoof (t2)
  Drainagekoeffisient i hht. FLL C = 0,11
 • Diaceltegnng
  • 30 mm BG Sedummatte
  • Ecoraster E40 med SEM  jordsubstrat
  • Vannholdende dreneringsduk 1200 g/m²
  • Vanntett og rothemmende membran av rotfast overpapp
 • Geoceller og geonett skal planlegges og installeres uavhengig og spenningsfritt ifb. med membranen. Geoceller og geonett fungerer her samtidig som friksjonslag. Sedumtaket BGreen-it DiaCell er designet slik at det på for eksempel saltak ikke behøves kanter til å holde vekten av taket. Systemet bærer nemlig seg selv, da det ligger over takryggen som salen på en hest.

  BGreen-it DiaCell sedumtaket til skrå flater krever normalt ingen ekstra innbygging av vanningsforanstaltninger.

 • 1. Skal vegetasjonen vannes og/eller slås?

  Vegetasjonen skal hverken vannes eller slås. Et sedumtak krever minimalt med pleie, fordi vegetasjonen består av ekstremt tørketålende og hardføre stauder, som i deres naturlige omgivelser trives under harde vilkår. Plantene har en høy regenereringsevne.

  2. Hvor lang tid tar det før vegetasjonen er komplett etablert?

  Det avhenger mye av omgivelsene og plantemetoden. Velges det sedummatter, oppnår du et ferdig resultat straks. Velges det sedumspirer eller sedumplugger, tar det typisk 2-3 sesonger før takflaten er helt dekt.

  3. Når og i hvilke farger blomstrer plantene på taket?

  Hovedblomstringstiden er fra april til juli. Blomstringssesongen kan forlenges ved å velge andre blomster. Vanligvis vokser det 7-9 forskjellige sedumarter, men også flere forskjellige urter og gress kan tilkomme. Fargene er vanligvis hvite, gule, rosa, rød og blå, men taket er også et flott syn både før og etter blomstringssesongen.

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.