Bgreen It Sedumbakker 900X900px 1

Grønne tak - systemløsninger

Komplette taksystemer til grønne tak – fra ekstensive til intensive

Når du skal anlegge et grønt tak, har vi en lang rekke forskjellige vekstmedier, komponenter og substrater som velges nøye ut med hensyn til bygningens bæreevne og byggherrens ønsker for det grønne takets uttrykk og utnyttelsesgrad.  Grønne tak blir ofte anlagt på grunn av takvegetasjonens positive innflytelse på byenes klima- og miljøforhold, samt takets evne til å oppta store deler av nedbøren som faller.

Våre eksperter står alltid til rådighet for rådgivning om valg av vekstmedier, da vekstmediet har stor betydning for takets fremtidige artsvariasjon, vannretensjon, biodiversitet og visuelle uttrykk. Uttrykket på et grønt tak kan designes så det varierer fra lav rødlig sedum-mose til en mer frodig grønn og blomstrende look.

Du kan lese mye mer om de systemer og vektklasser for grønne tak vi normalt arbeider med. Du er også hjertelig velkommen til å kontakte våre tekniske konsulenter, som selvfølgelig er behjelpelige med å finne det optimale grønne taket til prosjektet ditt. Kontakt oss på +45 5948 9000 eller info@byggros.com.

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.