Bgreen It Sedumbakker 1182X688px

BGreen-it grønne tak - et komplett system

Få profesjonell veiledning og kvalitetsprodukter til din grønne takløsning

I dag stilles det store krav til bæredyktighet og CO2-nøytralitet innen bygg. Dermed har grønne og miljøriktige tak blitt en etterspurt moderne takløsning. Når vi med vår erfaring og spesialistkunnskap deltar i prosessen om en grønn takløsning, er funksjonaliteten, kvaliteten og det visuelle uttrykket alltid i fokus.

Ekspertkunnskap og profesjonell rådgivning gir de beste resultatene
Våre BGreen-it grønne takløsninger er et komplett system til både ekstensive og intensive grønne tak, takhager og takterrasser. Hos Byggros tilbyr vi profesjonell hjelp under hele prosessen, helt fra den innledende planleggingen til detaljprosjektering og anleggsfasen. Vi har dermed ekspertisen til å hjelpe og gi råd, både før, under og etter etableringen av det grønne taket.

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.