IMG 1030

Stabilenka® - vevet polyesterarmering

En sterk vevd geotekstil

Stabilenka armeringsduk er en sterk vevd geotekstil, som anvendes til bl.a. demninger, terrengmurer og kystsikringsoppgaver. Den primære funksjon er å separere, armere og forsterke den aktuelle konstruksjon.

Geotekstilet Stabilenka’s egenskaper er veldokumenterte og bruksområdene understøttes av løsningsforslag basert på anerkjente beregningsmetoder.

Produktinformasjon

Stabilenka er fremstilt av polyester og har ekstremt høye trekkstyrker samtidig med at duken sørger for en effektiv separasjon. Stabilenka fremstilles med en trekkstyrke på opptil 1000 kN/m i lengderetningen. Bruddeformasjonen utgjør ca. 10%.

I kraft av råvarevalget kan det innregnes langtidsstyrker tilsvarende 60% av dukens optimale trekkstyrke ved konstant belastning i 120 år. Krympingen ved 2 års konstant belastning utgjør mindre enn 1%.​

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.