Hatelit 1182X688 2

HaTelit® asfaltarmering - reelle løsninger på refleksjonsrevner i asfaltdekket

Asfaltarmering - forbedrer asfaltdekkets levetid

Vinterperioden er ofte tøff for våre asfaltveier, samtidig som belastningen fortsetter med å stige med tyngre og tettere trafikk. Dette resulterer i huller og revner i asfaltdekket, noe som tillater at vann kan trenge ned i bærelaget. Dette øker vedlikeholdsintensiteten, og veiene får lov å forbli i en dårlig forfatning på grunn av manglende ressurser til fare for trafikanter og materiell.

Faktum er at vann i det ubundne bærelaget er en uhensiktsmessig cocktail, som minsker asfaltdekkets levetid.

Finnes det løsninger som holder?

Vi vet at en løsning på problemet i noen tilfeller krever at de underliggende ubundne bærelagene skiftes ut. Men i mange situasjoner er det mulig å gi asfaltdekket egenskaper som kan ta hensyn til noen av klimautfordringene.

Vi vet at asfalten i seg selv har eminente trykkegenskaper, men at trekkstyrken er ytterst begrenset.Her presenterer vi noen sikre løsninger til en langt bedre vedlikeholdsøkonomi av våre asfaltveier.

Bruken av HaTelit® armeringsnett i asfalt representerer en effektiv metode til å forebygge revner i veidekket. Praktisk erfaring viser at HaTelit® armeringsnett reduserer vedlikeholdsintervallet med 3-4 ganger, uavhengig av klima.

  • gir økt bruddstyrkeskaper

  • en forhøyd horisontal bruddstyrke gjennom
  • trykkspredning, hvor risikoen for revner minimeres

  HaTelit® armeringsnett brukes primært i asfaltbaserte dekker på veier og flystriper. Nettet tar opp de horisontale spenningene, og forhindrer at revner spres fra det gamle dekket til det nye. Renoveringsoppgaver utføres som regel ved utlegging av armeringsnett over hele flaten. Som minimum armeres 500 mm på hver side av eksisterende revner.

   

 • Effekten av HaTelit® demonstreres gjennom tester, hvor bruddstyrken på armerte og uarmerte asfaltdekker ble testet. Resultater viser:

  • at det armerte dekket tåler 50% høyere belastning enn det uarmerte dekket
  • 65% større bruddeformasjon

  På de uarmerte dekkene oppstod det en stor og bred revne, mens på de armerte dekkene i stedet oppstod små, fine revnemønstre. Bruk av HaTelit® asfaltarmeringsnett forebygger spor i områder med tett trafikk. Dekke armert med HaTelit® har en høyere bæreevnekapasitet.

 • HaTelit® er et fleksibelt syntetisk armeringsnett med en non-woven duk, som forenkler utleggingen. Produktet består av et armeringsnett i høy kvalitet av polyester, og en ekstremt lett non-woven duk. Både armeringsnettet og non-woven duken har et bitumenbasert overflatebelegg. Non-woven duken sikrer kontinuitet mellom de ulike lagene.

  Valget av polyester i armeringsnettet baseres på materialets høye kompleksitet og de mekaniske egenskapene, som fungerer unikt sammen med asfaltens elastisitet. Videre har polyester optimale egenskaper under dynamiske belastninger.

  Bitumen utgjør opptil 60% av asfaltdekket og sikrer god vedheftning mellom de enkelte asfaltlagene. Kun når optimal vedheftning er oppnådd, er det mulig for en armering å oppta og fordele spenninger, slik at det oppnås en markant forlengelse av dekkets levetid.​

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.