Gs Grid 1182X688

GS-GRID geonett – effektiv armering av veikonstruksjoner

GS-GRID er en effektiv lastfordelende geonett for armerings av vegkonstruksjoner, forsterkning og stabilisering

Forsterkning av bærelag

GS-GRID kan med fordel brukes til forsterkning av nytt bærelag på veier med fast dekke (asfalt) uten store tiltak for å utbedre kvaliteten i eksisterende telefarlige veier.

GS-GRID virker ved å klemme friksjonsmateriale i den formstabile nettstruktur, som resulterer i en mekanisk stabiliserende sjikt - et komposittmateriale bestående av geonett og friksjonsmateriale - som øker bæreevne og levetiden.

Fordele

 • Der oppnås betydelige fordeler ved å forsterke vei bærelaget
 • Økt bæreevne - takket komposittenhet stabiliserende effekt
 • Redusert anlægningstid - på grunn av mindre behov for filler
 • Forsterkning av svake veikanter - gjennom effektiv armeringreduksjon av totalkostnaden
 • Reduserte vedlikeholdskostnader
 • GS-GRID geonett produseres ved en helt spesiell prosess basert på ekstrudering, utstansing og varmstrekking av råstoffet polypropylen. Dermed oppnås:

  • svært høy styrke ved lav tøyning, dvs meget høy stivhet (E-modul)
  • stor styrke og stivhet i knutepunktene
  • ribber med tilnærmet rektangulær form
  • stor torsjonsstivhet i planet og diagonalt
  • gode elastiske egenskaper ved lave tøyningsnivåer

  Samtidig oppnås god motstandsevne overfor mekanisk beskadigelse, kjemisk påvirkning samt UV-påvirkning. GS-GRID er derfor velegnet i forbindelse med veibygging og kan avhengig av bærelagets struktur leveres med ulik ruteåpning tilpasset steinmaterialet oppå geonettet.

 • GS-GRID er i kraft av sin formfaste struktur i stand til på effektivt vis å fastlåse grus- og steinmasser i ruteåpningene. Herved oppnås en vandret kraftoverføring til geonettet som gjør det mulig å skape en forøkelse av lastfordelingsvinkelen. Samtidig øker og opprettholder geonettet komprimeringen i massene noe som resulterer i en ganske betydelig økning av bæreevnen, og tilleggsgevinsten er at differenssetninger reduseres til et absolutt minimum pga geonettets komposittvirkning. GS-GRID kan med fordel brukes til forsterkning av nytt bærelag på veier med fast dekke (asfalt) uten store tiltak for å utbedre kvaliteten i eksisterende telefarlige veier.

  En fiberduk separerer – GS-GRID armerer!

  Etablering av veier på bløt undergrunn skaper ofte stabilitetsmessige problemer. Det finns atskillige metoder for å øke bæreevnen på bløt eller oppkjørt undergrunn. Går man tilbake i tiden er det mange eksempler på oppfinnsomme oppbygninger, som har gjort det mulig å separere den bløte undergrunnen fra veikonstruksjonen og dermed oppnå den nødvendige bæreevnen.

  Problematikken omkring separasjon er i nyere tid løst ved å bruke en fiberduk direkte på traubunnen slik at de nye veimassene hindres i å trenge ned i undergrunnen.

  Fiberdukens funksjon er imidlertid primært å separere veimassene fra undergrunnen, og den har som sådan ingen armerende effekt. Derfor er en egentlig reduksjon av veikonstruksjonens lagtykkelser ikke mulig.

  Velges i stedet en løsning med GS-GRID er en reduksjon av bærelaget mulig.

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.