Gs Grid 1182X688

Geoarmering

Geoarmering

Geonett anvendes til jordarmering, stabilisering og forsterkning av f.eks. ubundne lag i veier eller andre trafikale områder, skrenter og støttemurer. Andre bruksområder er armering av belastning på jernbaneanlegg, lasteområder og arbeidsplattformer for kraner og borreutstyr. 

Nettet er fremstilt av polymer, polypropylen eller polyester. Fremstillingsmetoden skiller seg fra hverandre i de forskjellige typer, hvilket påvirker nettes egenskaper og prestasjoner. For å kunne tilgodese forskjellige behov og krav i de fleste prosjekter, tilbyr Byggros AS et bredt sortiment av geonett med forskjellige egenskaper og bruksområder, som er dokumentert basert på uavhengige prøver

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.