Kokosnet 900X900px 3

Biologiske bionett

BG Bionet brukes for enkel og effektiv erosjonssikring. BG Bionet er biologisk nedbrytbar, enkel å håndtere og installere.

Fordeler ved å bruke bionett til erosjonssikring

  • nedbrytbare naturmaterialer - 100 % kokosfiber
  • vann- og gjødningsgjennomtrengelig
  • krefter som er årsak til erosjon opptas av biomatten
  • fuktighetsbevarende i tørre perioder
  • lett å etablere planter og så frø i
  • såing og erosjonssikring i én arbeidsgang

Erosjonsmatter

Erosjonsmatter er spesielt velegnet som erosjonsdemping i forbindelse med vassdrag, sjøer og lignende. I disse tilfellene bør det alltid brukes 100% nedbrytbare matter, dvs. matter med støttenett av jute, da støttenett av polypropylen istedet kan risikere å fungere som utilsiktet fiskenett.

I situasjoner hvor erosjonsmattene ikke har full kontakt til underlaget, er det risiko for underskylling, dvs. sedimenttransport under erosjonsmatten. Derfor er det viktig å feste erosjonsmatten med det nødvendige antall jordspyd (normalt 2-5 stk/m2). Ved bruk av erosjonsmatter med gressfrø er det viktig at erosjonsmatten får 100% kontakt med jorden under. Hvis ikke må man forvente en ujevn spiring.

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.