Enkadrain Draenkerne 1182X688x2

Enkadrain dreneringsmatte

En profesjonell og effektiv dreneringsløsning for horisontal og vertikal drenering

Fordele som er til å forstå!

 • Enkadrain gjør jobben lettere, billigere og sparer plass
 • Enkadrain vil ofte erstatte flere tidskrevende jobber, spesielt ved oppgaver som omfatter membranbeskyttelse, drens- og separasjonslag
 • Enkadrain sparer plass, f.eks. kan drens- og beskyttelseslag i forbindelse med takhager typisk reduseres fra 20-30 cm til kun 5 mm
 • Den er svært vektreduserende, sammenlignet med et tradisjonelt drens- og beskyttelseslag
 • Enkadrain tillater gjenbruk av den opprinnelige råjorden, og gjør drensgrus i forbindelse med drenering av kjellervegger, unødvendig
 • Den motstår direkte belastning på opptil 400 kPa
 • Leveres i ruller på inntil 5,0 m bredde
 • Enkadrain brukes horisontalt i forbindelse med f.eks. parkeringsdekk, takhager og broer, hvor målet er en effektiv membranbeskyttelse, avvanning, drenering og separasjon. Enkadrain er også svært velegnet i forbindelse med deponier, hvor det stilles store krav til gassdren, membranbeskyttelse, avvanning, oppsamling av sigevann og separasjon. Vertikalt anvendes Enkadrain vanligvis til kjellervegger, tunneller og permanente forskalinger, hvor funksjoner som membranbeskyttelse, avvanning, kontrolldren og separasjon er avgjørende. Videres brukes Enkadrain som fransk dren i drensgrøfter langs veirabatter og lignende.

 • Enkadrain består av en tredimensjonell drenskjerne, som avhengig av oppgaven og evt. kjemisk påvirkning, kan produseres av forskjellige materialer - men vanligvis i nylon, polyester eller polyethylen. Drenskjernen tilpasses til hver enkelt oppgave i forhold til belastning, krav til dreneringskapasitet, og i mange tilfeller de spesielle kravene til deformasjonsegenskaper ved punkt- eller vedvarende belastning.

  Oppbyggingen sikrer en høy dreneringskapasitet, og en god membranbeskyttelse. De fleste typer leveres med lik dreneringskapasitet, uavhengig av hvilken retning den rulles ut i. Noen produkter, som er utviklet til å håndtere ekstreme belastninger, vil likevel ha en redusert dreneringskapasitet i den sekundære drensretning. Drenskjernen omsluttes typisk av en geotekstil på enten den ene eller på begge sider, for å filtrere og separere. Til spesielle oppgaver kan Enkadrain leveres med en vanntett membran på den ene siden.​

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.