MDE 60 Draenplade Stor

BG-grunnmursplate

Den sikre profesjonell løsning for fuktbeskyttelse av kjellere og gulv

Bruk av grunnmursplater er en kjent teknikk som i mange år har vært brukt i hele Europa. Grunnmursplater brukes primært til løsninger innenfor fuktsikring av kjellervegg, som fuktsperre under flytende gulv og som underlag for torvtak. Ellers kan spesialprodukter brukes som vannhindrende membran i forhold til støttemur som påvirkes av vanntrykk.

Produktinformasjon

BG-grunnmursplate er fremstilt av en 0,5 mm polyetylen (HDPE). Platen har knotter slik at det dannes en luftspalte i forhold til underlaget. BG-grunnmursplate leveres i ruller med knotter på hele flaten eller med en plan kant på 70 mm på den ene side.

Platen er bestandig overfor en lang rekke syrer, organiske oppløsningsmidler og de alminnelige forekomne påvirkninger fra jorden. BG-grunnmursplate har en stor dampdiffusjonsmotstand (Z-verdi). Ved anvendelse på grunnmur er BG-grunnmursplate robust og tåler mekanisk påvirkning fra tilfylt drenerende jord som ikke inneholder større stein, murblokker og lignende.

BG-grunnmursplate leveres i flere versjoner med knotthøyder på 8- 20 mm og i kombinasjon med en påsveist geotekstil.

  • Gulv

    BG-Grunnmursplate med tilbehør kan som system brukes til fuktsikring av gulv. Fuktsperren sperrer effektivt mot fukt fra underliggende betong. Platen monteres med knottene mot betongen, slik at det dannes en luftspalte, som kan ventilere. Dette betyr at fukt og dårlig lukt kan bortledes. Overgulv, som er lagt på BG-grunnmursplate, oppnår god trinnlydsdemping. Denne lyddempingen kan forbedres ytterligere ved å legge en trinnlydsduk (geotekstil) over eller under grunnmursplaten. Samtidig virker gulvet mer elastisk, og dermed mykere og behageligere å gå på.

    Kjellervegger

    BG-grunnmursplate brukes som fuktsperrende membran på yttersiden av kjellervegger. Platen anvendes i kombinasjon med drenering av kjelleryttervegger av betong, lettbetong eller mur under terreng, for å beskytte mot fukt, og for å sikre at eventuell fukt i kjellerrommet kan komme ut. Grunnmursplaten kan med fordel brukes i forbindelse med oppvarmede kjellere. Dersom platen plasseres i forbindelse med oppvarmede kjellerrom, bør det alltid isoleres utvendig med en ikke-fuktopptagende isolering.

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.